Politica de confidențialitate

 1. TERMENI

Prin accesarea acestui site, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului, legile și reglementările aplicabile și respectarea acestora. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile menționate, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site sunt protejate de legislația relevantă privind drepturile de autor și mărcile comerciale. 


2. LICENȚA DE UTILIZARE

Se permite descărcarea temporară a unui duplicat al materialelor (date sau programări) de pe site-ul Companiei doar pentru uz individual și non-profesional. Acesta este doar un permis de licență și nu un schimb de titlu, iar în cadrul acestui permis, nu aveți voie:

- să modificați sau să copiați materialele;
- să folosiți materialele pentru orice utilizare comercială sau pentru orice prezentare publică (de afaceri sau non-de afaceri); 
- să încercați să decompilați sau să reconstruiți orice produs sau material conținut pe site-ul Companiei;
- să elimine orice drepturi de autor sau alte documentații restrictive din materiale;
- sau să transfere materialele către altcineva sau chiar să "oglindească" materialele pe alte servere.  

Acest permis ar putea, în consecință, să fie reziliat dacă nu respectați oricare dintre aceste limitări și poate fi încheiat de către Companie ori de câte ori se consideră. După încetarea permisului sau atunci când permisul dvs. de vizualizare este reziliat, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate aflate în proprietatea dvs., fie în format electronic sau tipărit.


3. DISCLAIMER

Materialele de pe site-ul Companiei sunt oferite "așa cum sunt". Compania nu oferă nicio garanție, comunicată sau sugerată, și astfel renunță și anulează orice altă garanție, inclusiv, fără impedimente, garanțiile sau stările deduse de vandabilitate, adecvare pentru un anumit motiv sau neatingerea proprietății licențiate sau alte încălcări ale drepturilor. Mai mult, Compania nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la precizia, rezultatele probabile sau calitatea neclintită a utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau, în general, identificarea cu astfel de materiale sau pe orice destinații conectate la acest site. 


4. CONSTANȚE

În nicio ocazie, Compania sau furnizorii săi nu ar trebui să fie supuși unor prejudicii (numărând, fără constrângere, prejudicii pentru pierderea de informații sau beneficii, sau din cauza interferențelor de afaceri), care apar din utilizarea sau neputința de a utiliza materialele de pe pagina de internet a Companiei, indiferent de posibilitatea ca agentul aprobat de Companie să fi fost informat verbal sau în scris despre probabilitatea unor astfel de prejudicii. Deoarece câteva domenii de competență nu permit constrângeri privind garanțiile deduse, sau impedimente de obligație pentru prejudicii de greutate sau întâmplătoare, aceste limitări pot să nu facă o diferență pentru dumneavoastră.


5.  MODIFICĂRI ȘI ERRATE

Materialele care apar pe site-ul Companiei ar putea încorpora greșeli tipografice, sau fotografice. Compania nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său sunt exacte, finisate sau actuale. Compania poate lansa îmbunătățiri ale materialelor conținute pe site-ul său oricând, fără notificare. Compania nu se angajează, din nou, să actualizeze materialele.


6. LEGĂTURI

Compania nu a verificat majoritatea site-urilor web sau a legăturilor conectate la site-ul său și nu este responsabilă de substanța unei astfel de pagini web conectate. Încorporarea oricărei conexiuni nu presupune susținerea de către Societate a site-ului respectiv. Utilizarea oricărei astfel de pagini web conectate se face pe riscul propriu al utilizatorului. 


7. CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Modificări Compania poate actualiza aceste condiții de utilizare a site-ului său web oricând, fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să fiți obligat de forma actuală a acestor Termeni și condiții de utilizare. 


8. LEGEA APLICABILĂ

Care caz care identifică site-ul Companiei ar trebui să fie administrat de legile țării Statelor Unite Statul Companiei, fără a se ține cont de disputarea prevederilor sale de drept. Termenii și condițiile generale sunt aplicabile utilizării unui site web. 


9.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea dvs. este esențială pentru noi. De asemenea, am construit această Politică cu scopul final ca dumneavoastră să vedeți cum colectăm, utilizăm, transmitem și dezvăluim și utilizăm datele individuale. Următoarele schițe ale politicii noastre de confidențialitate.

- Înainte sau în momentul colectării informațiilor personale, vom identifica scopurile pentru care sunt colectate informațiile.

- Vom colecta și utiliza datele individuale în mod singular cu scopul de a satisface acele motive indicate de noi și pentru alte scopuri bune, cu excepția cazului în care obținem consimțământul persoanei în cauză sau în conformitate cu legea.

- Vom păstra datele individuale doar pe durata esențială pentru satisfacerea acelor motive.

- Vom colecta datele individuale prin mijloace legale și rezonabile și, acolo unde este cazul, cu informarea sau consimțământul persoanei în cauză.  

- Informațiile personale ar trebui să fie importante pentru motivele pentru care urmează să fie utilizate și, în măsura în care sunt esențiale pentru aceste motive, ar trebui să fie exacte, finalizate și actualizate.

- Vom proteja datele individuale prin scuturi de securitate împotriva nenorocirilor sau a spargerii, precum și a accesului, divulgării, duplicării, utilizării sau modificării neaprobate.

- Vom oferi prompt clienților acces la politicile și procedurile noastre de administrare a datelor individuale.

- Ne concentrăm pe conducerea activității noastre conform acestor standarde, cu scopul final specific de a garanta că confidențialitatea datelor individuale este sigură și menținută.
.
© All rights reserved by Phonesites